انجمن خیریه درمانی ام.اس اصفهان سال1381به همت تعدادی ازمتخصصان مغز و اعصاب و جمعی از نیکوکاران تأسیس شده و با خدماتی از قبیل کلینیک، واحدپرستاری، داروخانه تخصصی، توانبخشی، فیزیوتراپی، سالن ورزش و… سرویس دهی و خدمات رسانی بالغ بر 10000 بیمار ام.اس را عهده دار می باشد. درانجمن ام اس خدمات ذیل به بیماران ام اس ارائه می گردد:

شناسایی و تشکیل پرونده برای بیماران

امورمددکاری،مراقبتهای روان شناختی، حمایتی، معنوی و تسکینی

معرفی بیماران به بانک ها و ارگان ها جهت اخذ وام و تسهیلات

کمک های مالی به بیماران شامل هزینه های درمان و معیشتی

اهداء کمک های غیر نقدی (سبد کالا و …)

ارائه وسایل توانبخشی از قبیل ویلچر، واکر، تشک مواج و …

برگزاری کلاس های ورزشی، هنری، مهارتی و آموزشی

ارتباط باسازمان ها جهت حمایت مالی،اشتغال و…از بیماران نیازمند

برگزاری تورهای گردشگری، گردهمایی و نشست ویژه بیماران