درگاه های ارتباط بامرکز:

آدرس:اصفهان، خیابان باهنر، چهارراه آیت اله خادمی،

ابتدای خیابان هدایت، کوچه جواد/کدپستی:۸۱۳۸۷۵۳۸۷۴

تماس:  ۰۳۱۳۳۴۵۸۸۸۶

ساعات کار کلینیک:

شنبه تا چهارشنبه:۷:۳۰ الی ۱۴

پنجشنبه ۷:۳۰ الی ۱۳